پرینت
بازدید: ١٧٢٢

نتایج اولیه آزمون دکترا www.sanjesh.org

اعلام نتایج آزمون دکترا، سازمان سنجش نتایج اولیه آزمون دکترا را بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده است.

سازمان سنجش ( www.sanjesh.org ) درباره نتایج آزمون دکترا اعلام کرد:
كارنامه نتايج اوليه آزمون دکترا مذكور از تاريخ 26/1/1392 بر روي سايت اطلاع‌ رساني سازمان سنجش www.sanjesh.org قابل مشاهده است.
داوطلبان برای مشاهده نتایج اولیه آزمون دکترا با مراجعه به سایت سنجش  sanjesh.org و با استفاده از شماره داوطلبي يا شماره پرونده و همچنين مشخصات شناسنامه‌اي داوطلب (نام‌خانوادگي و نام، شماره شناسنامه و تاريخ تولد) به كارنامه نتايج اوليه آزمون دکترای خود دسترسي خواهند داشت.
آن دسته از داوطلباني آزمون دکترا كه براساس مندرجات كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي برای مقطع دکترا گرديده‌اند مي‌بايست از روز پنج‌شنبه مورخ 29/1/1392 لغايت يكشنبه 1/2/1392 نسبت به ثبت كد رشته‌ محل‌هاي انتخابي خود (حداكثر 50 كد) درسايت سازمان سنجش sanjesh.org اقدام نمايند.
به اين دسته از داوطلبان آزمون دکترا توصيه مي‌شود، ابتدا نسبت به مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دکترا اقدام نموده و كدرشته محل‌هاي مورد نظر خود از كدرشته‌ محل‌هاي رشته امتحاني آزمون دکترا ذيربط انتخاب و اولويت‌ها را به ترتيب علاقه مرتب نموده و پس از آن نسبت به ثبت انتخابهاي خود در سایت سازمان سنجش اقدام www.sanjesh.org  نمايند.
برای مطالعه اطلاعات بیشتر درباره آزمون دکترا به سامانه اطلاع رسانی سازمان سنجش کشور (www.sanjesh.org) مراجعه فرمایید.

منبع: سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org
گردآورنده: نبی محمدی
برای سایت نیاز

SecImgSes