پرینت
بازدید: ١٢۴٧

مادر شراره زندگانی ام

مادر شراره زندگانی ام توان جبران احساسات و زحمات شما را چه چیزی دارد .. برای تشکر از مادر بهترین چیست من آن را برایش می خواهم ...

تمام زندگی چه زمان کودکی و چه زمانی که بالغ و بزرگ شده ایم تمام دلواپسی ، نگرانی ، عشق و شادی همه و همه حس های خوب و بد خود را کنار مادر و پدر  گذرانده ایم ، حس هایی که خوب یا بد پدر و مادر با رسیدگی هر کدام را برایمان تبدیل به تجربه و خاطره ساختند. 

ما چه چیزی میتوانیم در برابر این همه سخاوت و از خود گذشتگی ها بدهیم چه زمان نوبت به پاسخ به احساس آنها میشود، حتی اگر با خود عهد ببندیم که تنها عشق زندگیمان مادر باشد باز هم کم است باز هم نمیشود روزی می رسد که ما هم مانند آنها  پدر و مادر میشویم  عشق زندگی ماهم فرزندمان میشود ثمره زندگیمان... هست و نیست و تمام  حس ها و تجربیات برگرفته از کودکی و پدر و مادر خود را حالا وقف فرزندمان میکنیم و این سیر ادامه دارد... 

مادر شراره زندگانی ام توان جبران احساسات و زحمات شما را چه چیزی دارد .. برای تشکر از مادر  بهترین چیست من آن را برایش می خواهم ... heart

heartمادر روزت مبارکheartheartheart

SecImgSes