پرینت
بازدید: ٢۵٧٠

استخدام وزارت دفاع سال ۹۲

وزارت دفاع در نظر دارد در سال 92 جهت تکمیل کادر پزشکی و فنی خود از میان فارغ التحصیلان متعهد کشور تعدادی را استخدام نماید.

وزارت دفاع جمهوری اسلامی در نظر دارد در سال 92 به منظور تکمیل کادر پزشکی خود در بیمارستان شهید چمران و مجموعه های تابع و همچنین تکمیل کادر فنی خود در مجموعه های صنعتی از میان فارغ التحصیلان متعهد و برتر کشور تعدادی را استخدام نماید.
متقاضیان برای ثبت نام  در استخدامی وزارت دفاع می توانند با مطالعه شرایط و ضوابط مندرج در سایت استخدامی وزارت دفاع حداکثر تا تاریخ 1392/1/30 می توانند از طریق سایت مربوط، نسبت به ثبت نام در وزارت دفاع و تکمیل کاربرگ اطلاعات فردی اقدام فرمایند.
مشخصات داوطلبان در ابتدا بررسی شده و در صورت لزوم با آنها جهت تکمیل مراحل ثبت نام برای استخدامی در وزارت دفاع تماس گرفته می شود.
شرایط و ضوابط کلی ثبت نام برای استخدام در وزارت دفاع:
۱- اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و التزام عملی به احکام اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۳- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی
۴- داشتن ایمان و برخورداری از روحیه فداکاری در راه تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران.
۵- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۶- عدم سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها ، فرق ، تشکلهای سیاسی و سازمانهای غیر اسلامی ، التقاطی ، الحادی و غیر قانونی.
۷- عدم استعمال و اعتیاد به انواع مواد مخدر و قرص های روان گردان.
۸- عدم سوءسابقه و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
۹- داشتن حسن شهرت اجتماعی و اخلاقی و رعایت موازین و شئونات اسلامی.
۱۰- داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی لازم.
۱۱- دارا بودن شرایط سنی (برابرضوابط وزارت دفاع).
۱۲- دارا بودن حداقل معدل ۱۴ برای تمامی فارغ التحصیلان.

منبع: سایت e-estekhdam.com
گرآورنده: نبی محمدی
برای سایت niaze.com

SecImgSes